0142 - 29 31 00 info@hogstadaluminium.se
  1. Om Hogstad Aluminium

Om Hogstad Aluminium

I över 50 år har Hogstad Aluminium AB arbetat för god fastighetsekonomi och attraktiv boendemiljö – genom utveckling, tillverkning och montage av kvalitetsprodukter för balkonger. Vi är det äldsta företaget i balkongbranschen och vår erfarenhet kombinerat med långsiktigt tänkande borgar för tidsenliga lösningar med låga underhållskostnader både för nyproduktion och för renovering.

Vår erfarenhet – din trygghet

Vårt produktsortiment omfattar balkongräcken, system för balkonginglasning, balkongskärmar och balkongtak. Vi levererar och monterar även balkongplattor av betong. Hogstad Aluminium tar ansvar hela vägen från projektering till färdigt montage – och hjälper dig att förverkliga dina balkongdrömmar.

Vi har kontor och tillverkning i Mjölby och är ett helägt dotterbolag till Weland AB.

Balkongföreningen i Norden

Hogstad Aluminium är ett av medlemsföretagen i Balkongföreningen i Norden, vilken bildades under 1998 av de ledande balkongföretagen på marknaden. Balkongföreningen arbetar för en hög tillverkningskvalitet hos medlemsföretagen, från projekteringen och konstruktionen till monteringen på plats.

Läs mer om Balkongföreningen

Certifierat enligt EN 1090

Hogstad Aluminium är certifierat av Nordcert enligt EN 1090 och vi levererar nu CE-certifierade produkter. CE-certifieringen innebär att vi har en certifierad tillverkningskontroll och att våra produkter uppfyller de krav som ges i Byggproduktförordningen (CPR) och EN 1090 för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner.

Hogstad startade sin verksamhet

Första generationen av inglasningssystem lanserades

Hogstad blir en del av familjeföretaget Weland AB

Nya vikbara inglasningsystem lanserades