0142 - 29 31 00 info@hogstadaluminium.se
  1. Produkter
  2. Balkongräcken
  3. Tidstypiska balkongräcken

Tidstypiska räcken

Ett hus har sina rötter i sin urpsprungstid – låt det fortsätta berätta sin historia! På Hogstad Aluminium erbjuder vi balkonger med tidstypiska detaljer såsom 30-talets rundade hörn och 50-talets räta vinklar. Moderna material ger balkongen lång livslängd med minimalt underhåll, samtidigt som vi formmässigt behåller epokens karaktärsdrag – en viktig förutsättning i samband med varsamma renoveringar av äldre hus. Hogstad återskapar det gamla och genuina med stor omsorg om tidstypiska detaljer – allt för att skapa balkonger med precis rätt karaktär.  

Sinusplåt

Balkongräcke med sinusplåt.

Läs mer >

Synliga Stolpar

Balkongräcke med synliga stolpar.

Läs mer >

Plan Plåt

Balkongräcke med plan plåt.

Läs mer >

Radiebockad

Balkongräcke med radiebockade hörn.

Läs mer >